NOTE 5﹣﹣我最滿意的一部手機


shadow

新年我終於換了NOTE 5,一直以來都好想換 NOTE 5 ,不過 NOTE 5 一直貨唔多,有貨都賣咗先,

想收部靚仔二手,又唔見有客放,可想而知 NOTE 5 好多玩家都長揸。

金屬機身,手感扎實,效能強勁,速度快,相機影相靚,電池續航力超班,可以做到一日一充。

之前用 G3、S6,一天充3﹣4充是平常事,相同的使用量度,NOTE 5 居然能用到一日。

內置電冇得換電反而成為最襟用,優勝過好多可以換電的手機。

Screenshot_2016-02-15-00-22-10 Screenshot_2016-02-16-00-58-20

至於手機容量的問題更加不是問題,64GB 絕對夠一般日常使用。

Screenshot_2016-02-16-01-30-06

三星NOTE 5 的 EMMC 讀寫速度很快,這項優點很少人提及,用OTG手指抄寫資料尤其明顯。

三星味精 MON ,一早就冇咗啦,連我自己以前咁抗拒都能夠為之改觀及接受。

NOTE 5 是我自己最滿意使用的一台手機。

 

留言

編者

MOKCHI

誠信經商,口碑經營,顧客信賴。擁有行業領先技術,精通 ROOT機、救磚、解鎖、升級、恢復原裝 ROM 等系統維護。